Regler og tilskud​

​Der findes i dag ikke statsstøttede afregningspuljer som giver mulighed for forhøjet prisafregning på produceret solcellestrøm. Der kan så være andre ting som gør at investering i et solcelleanlæg kan være en rigtig god idé.

Eksempelvis ved nybyggeri, ombygninger eller tilbygninger, hvor man er pålagt meget skrappe energikrav. Ofte kan det være en mere rentabel løsning med et solcelleanlæg end at forsøge at isolere sig ud af BR-18 energikravenekravene til almindeligt byggeri eller lavenergibyggeri.

I alle tilfælde skal solcelleanlægget tilmeldes en gruppe hos energinet.

Nordjysk Solenergi anbefaler

Nordjysk Solenergi Aps anbefaler i udgangspunktet Gruppe 3, da vi som altid dimensionerer solcelleanlæg således at overskudsproduktionen vil være minimal og derfor vil abonnementet for en balanceansvarlig eller produktionselleverandør overstige din indtjening som du vil kunne opnå ved salg af overskudsproduktion.

Du kan læse mere om solceller tilskud og de forskellige ordninger og grupper i nedenstående eller på energistyrelsen.dk

Staten tilbyder den såkaldte nettoafregning, hvor man kan vælge at gøre brug af den “timebaserede” eller den “øjebliksbaserede” afregning. Der er på nuværende tidspunkt ikke andre offentlige tilskud til etablering af solcelleanlæg. Det er endvidere ultimativt vigtigt at starte ansøgningsproceduren, før installationen påbegyndes.

Gruppe 1 er en timeafregning hvor den samlede elproduktion sælges og forbruget købes. Begge dele sker via en balanceansvarlig eller produktionselleverandør. Al køb og salg af el under gruppe 1 foregår på markedsvilkår.

Du skal som anlægsejer selv finde en produktionselleverandør for elproduktionen og en elleverandør. Dette kan være én og samme eller to forskellige.

I gruppe 1 betaler du almindelig PSO-afgift for køb af el og reduceret PSO-afgift for egenproduktionen.

Gruppe 2 er en timeafregning, som kendetegnes ved, at eventuel overskudsproduktion kan lagres i op til en klokketime. Inden for den klokketime kan du forbruge strømmen. Er overskudsproduktionen ikke brugt i den indeværende time, sælges den til elnettet til markedspris.

Hvis man ikke er godkendt til pristillæg, skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med (“en der sælger strømmen for dig via Nord Pool”). Denne balanceansvarlige har naturligvis en pris, prisen er som regel et abonnement. Nogle balanceansvarlige har højere abonnement end andre.

Nogle el-leverandører (forsyningsselskaber) kræver et højere abonnement for solcelleanlæg i Gruppe 2 end Gruppe 4. Vi anbefaler, at du på forhånd kontakter din el-leverandør for at høre nærmere om abonnementet.

Der er tale om øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som det produceres. Eventuel overskudsproduktion sælges til elnettet med det samme.

Hvis man ikke er godkendt til pristillæg, skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med.

Hvis anlægget er opsat efter bekendtgørelse Nr 100 af 29. januar 2019 af 1. februar 2019 kan man ikke skifte gruppe.

Gruppe 4 er en øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som det produceres. Eventuel overskudsproduktion sælges til elnettet med det samme.

Hvis man ikke er godkendt til pristillæg, skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med.

Hvis anlægget er godkendt til ”nettoafregningsgruppe 4”, kan der som hidtidig skiftes gruppe.

Efter 1. februar 2019 er det ikke længere muligt at skifte til nettoafregningsgruppe 4 – øjebliksafregning hedder fremover gruppe 3.

Gruppe 5 er som Gruppe 4 en øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, den produceres. Forskellen på de to grupper er, at du i Gruppe 5 ingen afregning får for din eventuelle overskudsproduktion. Du skal med andre ord ikke have en balanceansvarlig til at sælge din overskudsproduktion, hvilket kræver et abonnement hos den balanceansvarlige (se forklaring på balanceansvarlig under Gruppe 2).

Efter 1. februar 2019 er det ikke længere muligt at skifte til nettoafregningsgruppe 5 – øjebliksafregning hedder fremover gruppe 3.

Årsbaseret nettoafregning eller populært sagt “den gamle ordning”. Har du købt dit solcelleanlæg senest den 19. november 2012, og har du anmeldt anlægget til din netvirksomhed senest den 20. december 2012 samt nettilsluttet anlægget senest den 31. december 2013 vil du kunne anmode om at få dit anlæg afregnet efter gruppe 6.

Få et tilbud

=