Montage​

​I alt for komplet standard montering af 3-6kW solcelleanlæg inkl. eltilslut.: 13.000 kr. inkl. moms

BESKRIVELSE AF STANDARDINSTALLATION

I prisen indgår standardmontering på eternit og tegltag, kabelføring, inverter og installation af komponenter i el-tavle samt tilmelding af anlægget til det lokale el-selskab. Prisen på en standardmontering gælder for et 1-plans hus med 10-35 graders taghældning. Der er tillægspriser for andre tagkonstruktioner.

Tilslutning kan kun ske til lovlige installationer, dvs. der skal være enten HFI eller HPFI relæ.

Det er kundens ansvar at kontrollere at taget kan bære antallet af paneler samt beslag m.v, samt at taget er i en sådan stand, at det ikke går i stykker ved normal håndværksmæssig omhu ved montering af panelerne.

Solcellepaneler opsættes i samlede rækker på en tagflade. Det er ligeledes kundens ansvar at sikre, at der ikke foreligger fredninger eller forhold der gør at anlægget ikke kan/må sættes op. Inverter skal monteres på ikke brændbar væg.

DER BEREGNES TILLÆGSPRIS HVIS:

 • Husets tagfod er højere end 3 meter.
 • Der skal gennembrydes mere end et dæk
 • Der er er mere end 40 meters ledningsforbrug fra solceller til inverter.
 • Der er mere end 7,5 meter fra eltavle til inverter.
 • Jordingen af eltavlen ikke kan bære solcelleanlægget.
 • Der skal foretages brandsikring af væg, hvor inverter skal monteres.
 • Taghældningen er større end 35 grader eller mindre end 10.
 • Anlæg på fladt tag, skiffer tag og tagpap tag og jordmonteret anlæg.
 • Der skal monteres separat gruppetavle med varmetabsberegning.
 • El eller gruppetavler er ikke forberedt til udvidelser uden der skal laves varmetabsberegning.
 • Ledning fra solpanel til inverter skal graves ned.