Hybridløsninger (Batteripakker)

Batteriløsninger til solcelleanlæg befinder sig stadig i sin spæde start. Der er efterhånden mange løsninger på markedet, men rentabiliteten på investeringen er efter vores mening stadig ikke ideel.

Tanker bag ønsket om batteriløsning:

  • Overproduktion af el fra solcelleanlæg skal iht. nuværende ordning afleveres ”gratis” til nettet
  • Batteriløsning vil kunne dække aften og natforbrug i sommerhalvåret
  • Strøm kan gemmes til forbrug til eksempevis varmepumpe og elbil

Udfordringer ved nuværende batteriløsninger som endnu ikke er løst:

  • Batteriers levetid
  • Batteriet vil ligge i ”dvale” 4-6 måneder i vinterhalvår hvor der ikke produceres meget strøm
  • Hybridløsninger er stadig meget omkostningstunge
  • Konvertering af strøm fra celler->batteri->forbrug giver tab i hvert led

Synspunkt:

Så længe el-priserne ligger i det leje som de gør pt. Vil tilbagebetalingstiden på en hybridløsning være for lang. Fortsætter de nuværende pristigninger på el, ja så vil efterspørgslen sandsynligvis stige med bedre totaløkonomi i en sådan investering.

Der er vi bare ikke endnu. Især ikke når man også tager i betragtning at der i de fleste tilfælde ikke bliver ladet på batteriet fra september til marts. (Lille elproduktion fra solcellerne i denne periode.)

NÅR tiden for batteriløsninger kommer, har vi SolarWatts flexløsning under observation. Systemet er modulopbygget og kan udvides efter behov fra 4,8kW til 19,2 kW med mulighed for indbygning i både nye- som eksisterende solcelleinstallationer.

Systemet forventes at kunne tilbydes både som en AC-løsning og en DC-løsning. Forventes udrullet på det danske marked i start 2023. Nordjysk Solenergi har derfor af gode grunde ikke overblik over prisniveau på denne løsning endnu.