Regler og tilskud 2017-11-06T12:44:09+00:00

Regler og tilskud​

​Ny pulje med forhøjet prisafregning for solcelleproduceret strøm. De nye opsamlingspulje kan ansøges fra den 1. oktober til 31. oktober 2015. Puljen tildeles efter først-til-mølle princippet, og det er et krav, at du som ansøger har en købsaftale klar fra din leverandør, når du ansøger..

I nedennævnte opridses de vigtigste punkter:

  • Nettomålerordningen er ændret fra den nuværende årsafregning til timeafregning, Ejerne tilskyndes nemlig til at bruge mest strøm i de timer, hvor solcellerne arbejder.
  • Der kan søges om øget tilskud efter først-til-mølle princippet. Opsamlingspuljen kan ansøges fra 1. oktober til 31. oktober 2015.
  • Får man del i puljen kan den overskydende strøm, som ejerne af solcelleanlæg ikke får brugt, sælges til elselskaberne for 1,02 øre/kWh i 2015.
  • Den forhøjede pris nedtrappes dog over de kommende år til den nuværende pris på 60 øre/kWh.
  • Loftet på 6 kW for solcelleanlæg til parcelhuse genindføres.

Læs seneste nyt om de nye regler på Solcelleområdet hér

Det du skal gøre for at få del i den nye solcellepulje er:

  1. Det du skal gøre for at få del i den nye solcellepulje er:1: Ring til Nordjysk solenergi og få de seneste informationer på solcelleområdet samt krav til ansøgningen.
  2. Indgå en aftale om køb af solcelleanlæg, evt. betinget af tilsagn om at ansøgning om støtte godkendes.
  3. Får man tildelt støtte kommer Nordjysk Solenergi og monterer. Fås støtten ikke kan køb af solcelleanlæg evt. annulleres.

Få et tilbud